Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

 

Kāds ir pasākuma mērķis?
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

 

Kad pasākums tiek īstenots?
No 2017. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

Kā pieteikties pasākumam?
Elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv sadaļā - Elektroniskie pakalpojumi.
Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti - personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte)
Reģistrējoties skolēnam jāizvēlas tas reģions, kurā viņš vēlas strādāt vasaras brīvlaikā!


Reģistrēties būs iespējams līdz 2017. gada 17. augustam, tādējādi visi skolēni, kas vēlēsies piereģistrēties dalībai pasākumā, to varēs izdarīt. Bet atgādinām, ka reģistrēšanās negarantē iesaisti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā! Skolēns var reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu!

 

Kā pasākums tiek īstenots?
Pasākuma laikā skolēnam ir iespēja strādāt darba devēja piedāvātajā darba vietā.


NVA mājas lapā tiek publicēta informācija par apstiprinātājām darba vietām un atlasēm skolēnu vasaras nodarbinātībai.


Ja skolēns ir vienojies ar konkrētu darba devēju par darbu vasaras brīvlaikā, tad NVA filiāles darbinieks sazināsies ar skolēnu uz norādīto kontaktinformāciju un aicinās skolēnu saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.


Ja skolēns un darba devējs nebūs vienojušies par darba vietu, attiecīgā NVA filiāle sazināsies ar skolēnu, lai informētu par vakantajām vietām un atlases laiku pie darba devēja.


Ja darba devējs izvēlēsies skolēnu darbam piedāvātajā darba vietā, skolēns tiks aicināts saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.


Uz atlasi jāņem līdz:
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
  • sagatavots CV.

Skolēns, kurš noslēgs darba līgumu ar darba devēju, saņems:
  • darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380.00 euro;
  • darba vadītāja atblstu, kurš vada darbu ne vairāk kā 10 skolēniem;
  • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
  • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm), bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā vienam skolēnam.

Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (jāuzrāda NVA filiālē, saņemot norīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.).

 

Kāds ir skolēna darba laiks?

  • Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
  • Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.


Ja rodas papildu jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu - NVA filiāļu kontaktpersonas.

 

Informācija par darba vietām
skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā


Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Aizkraukles filiālē (31.05.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Maxima Latvija SIA Jaunākais pārdevēja palīgs 17
Vecsiljāņi SIA Palīgstrādnieks 9
Vecsiljāņi SIA Kioska pārdevējs 3
STEP Trans SIA Transporta dispečers 2
Neretas novada pašvaldība Palīgstrādnieks 4
Jaunjelgavas novada dome Labiekārtošanas strādnieks 12
IMIga SIA Pavāra palīgs 3
Pakavs SIA Noliktavas strādnieks 6
Skrīveru novada pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes centrs ""Ziedugravas"" Asistents personām ar invaliditāti 6
Skrīveru novada dome, Dienas aprūpes centrs Sociālais audzinātājs 2
Aizkraukles novada pašvaldība Apstādījumu kopējs 1
Aizkraukles novada pašvaldība Palīgstrādnieks 6                                                                  
Aizkraukles novada pašvaldība Reģistrētājs 1
Ragāres ZS Palīgstrādnieks 8
Super-Selection SIA Pārdevēja palīgs 2
Pļaviņu novada dome Palīgstrādnieks 5
Kopā: 0 Kopā: 87
NVA Aizkraukles filiāles nodarbinātības organizatore Astrīda Padoma
Kontaktinformācija: 65124255
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Alūksnes filiālē ( 27.04.2017. un 21.07.2017.), saraksts precizēts 24.07.2017.
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 Alūksnes novada pašvaldība Tūrisma informācijas konsultants 5
SIA Apkārt pasaulei Ceļojumu konsultants 1
SIA Maxima Latvija Jaunākais pārdevēja palīgs 5
ZS Plešulauzi Palīgstrādnieks 2
IK K.I.G. Sezonas lauksaimniecības strādnieks 2
SIA Benevilla Virtuves darbinieks 1
SIA Ainavas ALG Labiekārtošanas darbu strādnieks 1
PII Pienenīte Pirmsskolas skolotāja palīgs 2
ZS Baloži Palīgstrādnieks 1
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs Jaunatnes darbinieks 4
ZS Kadiķi M.A. Lauksaimniecības palīgstrādnieks 4
SIA Lauku apgāds un meliorācija Pārdevēja palīgs 3
Apes novada dome Tūrisma organizators 3
Palīgstrādnieks 3
Alūksnes novada vidusskola Sētnieks 3
SIA Jaunozoli AVP Virtuves darbinieks 5
SIA UNTI Virtuves darbinieks 2
Alūksnes novada pašvaldība Palīgstrādnieks 10
Alūksnes novada muzejs Klientu apkalpošanas speciālists 3
Kopā: 60
NVA Alūksnes filiāles nodarbinātības organizators Anita Muratova
Kontaktinformācija: 64381013
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Balvu filiālē (15.08.2017.)
Darba vietas uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju Darba vietas par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā 0 SIA "BALVU VADUGUNS" Iespieddarbu maketētājs 1
Reklāmas aģents 1
SIA "LIEPAS Z" Ceļu būves palīgstrādnieks 1
SIA "AMISA" Palīgstrādnieks 1
Svetlana Semjonova Ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators 1
ZS "Birstaliņas" Palīgstrādnieks 1
Viļakas novada dome Palīgstrādnieks 5
Balvu novada pašvaldība Palīgstrādnieks 7
Aukļa palīgs 10
SIA "Safronovkas ogas" Apstādījumu kopējs 30
Kopā 58
NVA Balvu filiāles nodarbinātības organizatore Lilita Mežale
Kontaktinformācija: 64507263
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Bauskas filiālē (13.06.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 SIA "Brands" Ceļu būves palīgstrādnieks 1
SIA "Bauskas sadzives pakalpojumi Palīgstrādnieks 9
SIA "Vides serviss" Palīgstrādnieks 17
Gailīšu pagasta pārvalde Sētnieks 9
SIA "MI" Viesmīlis 2
Bauskas novada administrācija Gadījuma darbu strādnieks 30
SIA Kommats Viesmīlis 1
Preču/ ielas tirgotājs 1
SIA Velosēta Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 1
SIA Maxima ( Iecava) Pārdevēja palīgs 4
SIA Reval R Grāmatveža palīgs 3                                                                  
SIA Kores L Viesmīlis 2
SIA Bauskas būvnieks un Co Krāvējs ( roku darbs) 1
SIA "Agitis" Virtuves darbinieks 4
Palīgstrādnieks 1
SIA "GK jumti" Palīgstrādnieks 1
SIA "Serviss DL" Palīgstrādnieks 6
Vecumnieku novada doma Gadījuma darbu strādnieks 28
ZS Vītoli (Vecumnieki) Virtuves darbinieks 3
Kopā: 124
NVA Bauskas filiāles nodarbinātības organizatore Diāna Dēliņa
Kontaktinformācija: 63960631
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Cēsu filiālē (16.05.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA Maxima Latvija Jaunākais pārdevēja palīgs 3 SIA Maxima Latvija Jaunākais pārdevēja palīgs 3
SIA Pelēkais Kardināls Viesmīlis 3 SIA Euroindex Solārija darbinieks 2
Nodibinājums Rauna evanģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs struktūrvienība Pansijas Rauna Labiekārtošanas strādnieks 6 Jaunpiebalgas novada dome Labiekārtošanas strādnieks 28
Saimnieciskās darbības veicējs Aigars Rakulis Laukstrādnieks 2 Līgatnes novada dome Skolotāja palīgs 20
Kopā: 14 Palīgstrādnieks 10
Amatas novada pašvaldība Palīgstrādnieks 30
Raunas novada dome Labiekārtošanas strādnieks 14
SIA 3X9 zālītes Laukstrādnieks 3
SIA Jurģis Pārdevēja palīgs 2
ZS Vējiņi Tūrisma organizators 3
Saimnieciskās darbības veicējs Aigars Rakulis Laukstrādnieks 4
APP Agroresursu un ekonomikas institūts Sezonas lauksaimniecības strādnieks 2
Kopā: 121
NVA Cēsu filiāles nodarbinātības organizatore Iveta Purmale
Kontaktinformācija: 64127773
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Daugavpils filiālē (15.08.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 SIA Maxima Latvija jaunākais pārdevēja palīgs 3
Demenes pagasta pārvalde auklis 4
SIA Axon Cable kompozīto ražojumu montieris 20
noliktavas darbinieks 6
kontrolieris 2
personāla uzskaites darbinieks 2
palīgstrādnieks 1
Līksnas pagasta pārvalde palīgstrādnieks 6
SIA BM INDUSTRIAL apkopējs 1
SIA Daugavpils reģionālā slimnīca apkopējs 69
Medumu pagasta pārvalde palīgstrādnieks 12
SIA GAS SERVISS lietvedības sekretārs 1
Biedrība Silenes stariņi dārzkopis 2
remontstrādnieks 1
SIA BUILDER INDUSTRY palīgstrādnieks 3
SIA APLENTY pārdevēja palīgs 2
SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums palīgstrādnieks 2
grāmatveža palīgs 1
sekretārs 1
arhivārs 1
SIA Latinsoft skolotāja palīgs 18
Ilūkstes novada dome labiekārtošanas strādnieks 36
Daugavpils pilsētas dome palīgstrādnieks 126
SIA Larec palīgstrādnieks 2
SIA Finanšu veiksme grāmatveža palīgs 1
SIA Advance LV grāmatveža palīgs 1
Kopā: 324
NVA Daugavpils filiāles nodarbinātības organizatore Elžbeta Šimanska
Kontaktinformācija: 65484369
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Dobeles filiālē (21.04.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
ZS RŪĶĪŠU TĒJA sezonas lauksaimniecības strādnieks 25 SIA LLU MPS Vecauce ekskursiju gids 10
sezonas lauksaimniecības trādnieks
virtuves darbinieks
laukstrādnieks
Maxima Latvija SIA jaunākais pārdevēja palīgs 6 Auces PII Pīlādzītis skolotāja palīgs 2
ZS Dārzi  sezonas strādnieks 15 SIA Bēnes PB apkopējs; iesaiņotājs (maizes) 3
Kopā: 46 Apses zemnieku saimniecība Liepas dārzkopis; laukstrādnieks 14
SIA Baltic candles  palīgstrādnieks 6
SIA Sangle  apkopējs 1
Biedrība Tērvetes meža izglītības centrs tūrisma gids (palīgs) 2
SIA RERO serviss pārdevēja palīgs 1
Kopā: 39
NVA Dobeles filiāles nodarbinātības organizatore Aija Prikule
Kontaktinformācija: 63721565; 22021229
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA GULBENES filiālē (15.05.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 SIA Arka pārdevēja palīgs 2
lauksaimniecības palīgstrādnieks 1
istabenis 2
SIA Maxima Latvija jaunākais pārdevēja palīgs 5
SIA S.Mednes SIA Santa pārdvēja palīgs 2
Gulbenes novada dome auklis 6
palīgstrādnieks 7
kultūras pasākumu organizators 3
sociālo mediju speciālists 1
projektu asistents 2
konferenču un pasākumu organizators 6
SIA A.S.I.M. viesmīļa palīgs 3
SIA AP Kaudzītes palīgstrādnieks 3
SIA Pie kļavām pārdvēja palīgs 2
SIA Revoltechno automehāniķa palīgs 2
SIA SLB palīgstrādnieks 1
SIA Rūcis palīgstrādnieks 2
SIA Sintija-S administrators 1
SIA Tirzas oga siltumnīcas strādnieks 3
SIA Māra 93 jaunākais pārdvēja palīgs 2
ZEM PĻAVNIEKI palīgstrādnieks 6
Kopā: 62
NVA Gulbenes filiāles nodarbinātības organizatore Sandra Cīrule
Kontaktinformācija:sandra.cirule@nva.gov.lv; 64471445; 20243381
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Jēkabpils filiālē (uz 30.06.2017.g.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Viesītes novada pašvaldība Labiekārtošanas darbu strādnieks 1 Krustpils novada pašvaldība Palīgstrādnieks 45
SIA "Trimaļnīki" Dārznieks 6 IK "Bīriņi L.S." Virtuves darbinieks 1
Kopā: 7 Viesītes novada pašvaldība Labiekārtošanas darbu strādnieks 3
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Sezonas strādnieks Eksponātu uzraugs 40
SIA "PAKAVS" Noliktavas strādnieks 2
SIA "Laumiņas" Saimniecības strādnieks 1
Z/S "Bērzi" Sezonas lauksaimniecības strādnieks 8
IU "Sūknis" Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 2
SIA "Trimaļnīki" Dārznieks 12
Kopā: 114
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Jūrmalas filiālē (30.07.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 SIA Nekustamie īpašumi ‘’Kurši’’ Viesmīlības pakalpojumu speciālists 1
SIA Jūrmalas promenāde Viesmīļa palīgs 12
SIA REDBUS Pavāra palīgs 7
SIA SID Jūrmala Virtuves darbinieks 2
Uzskaites operators 1
SIA LM Jūrmala Pardevēja palīgs 16
AS FĒNIKSS Ātrās ēdināšanas darbinieks 9
Tirdzniecības zāles darbinieks 6
SIA SALRO Viesmīlis 3
Preču/ielas pārdevējs 4
SIA RIVISTRO Preču/ielas pārdevējs 2
SIA CAFE 13 Preču/ielas pārdevējs 8
Bufetes kalpotājs 1
SIA ANTILA Viesmīļa palīgs 2
Pavāra palīgs 6
SIA Quo Vadis Kasieris-pārdevējs 2
SIA Saldējums Ekselence Preču/ielas pārdevējs 5
SIA AKVAPARKS Viesmīis 6
Pavāra palīgs 1
Kasieris 1
SIA G Vilks Trauku mazgātajs 2
SIA ARBAT RĪGA Bistro pakalpojumu darbinieks 8
Pavāra palīgs 1
Istabene 1
SIA Mārksmens Preču izvietotājs 2
SIA Dzintaru koncertzāle Apkopēja 1
Kopā: 110
NVA Jūrmalas filiāles nodarbinātības organizatore Inga Gulbe
Kontaktinformācija: 67760227
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Jelgavas filiālē (01.08.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 SIA DAGU pārdevēja palīgs 1
SIA EMSI-auto pārdevēja palīgs 2
SIA MAXIMA Latvija pārdevēja palīgs 5
Jelgavas novada pašvaldība pavāra palīgs 4
palīgstrādnieks 34
skolotāja palīgs 13
SIA Pils LVA restauratora asistents 2
SIA Evarista grāmatveža palīgs 1
SIA Berķenes muiža saimniecības strādnieks 3
A/S Jelgavas dzirnavas palīgstrādnieks 7
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde"Kultūra" palīgstrādnieks 12  
SIA Mītavas Elektra skolotāja palīgs 1
palīgstrādnieks 1                                                                  
SIA Mārksmens preču izvietotājs 6
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa" skolotāja palīgs 3
SIA Regīna S palīgstrādnieks 3
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa" palīgstrādnieks 1
SIA RIKD administrators 2
SIA Jelgavas tipogrāfija iespieddarbu apstrādes speciālists 10
LPKS LATRAPS palīgstrādnieks 16
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis" skolotāja palīgs 4
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis" skolotāja palīgs 3
SIA Viktorija B trauku mazgātajs 12
bufetes pārdevējs 6
SIA MNL pārdevēja palīgs 1
SIA Timermaņa foto pārdevēja palīgs 3
SIA Kiwi Cosmetiks noliktavas darbinieks 6
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa" palīgstrādnieks 6
Ģ. Eliasa Vēstures un mākslas muzejs muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs 6
Ozolnieku novada dome palīgstrādnieks 14
SIA Bambino atrakcijas palīgstrādnieks 18
kasieris operators 3
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde"Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda"" palīgstrādnieks 10
SIA Gartens labiekārtošanas strādnieks 7
Kopā 227
NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības organizatores Dzintra Ozola un Olga Roze
Kontaktinformācija: 25685337
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Krāslavas filiālē (21.04.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Kopā: 0 SIA Celmeņi ASK remontatslēdznieks 2
Dagdas
 novada
 pāšvaldība
labiekārtošanas
 strādnieks
12
apkopējs 2
sētnieks 3
skolotāja palīgs 2
darzniecības strādnieks 5
SIA Amatmeistars-LE pārdevējs konsultants 2
Krāslavas novada
 Indras pagasta pārvalde
labiekārtošanas strādnieks 6
SIA IV Plus audumu komplektētājs 1
SIA Rete mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 2
SIA Nemo šūšanas iekārtu operators 3
palīgstrādnieks 4
Krāslavas novada
 Kalniešu pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 3                                                                  
Z/S Kurmīši lauksaimniecības
 palīgstrādnieks
15
Kopā: 62
NVA Krāslavas filiāles nodarbinātības organizatore Olga Moiseja
Kontaktinformācija: 65622102
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Kuldīgas filiālē (14.06.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija