Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes
Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

 

Kāds ir pasākuma mērķis?
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

 

Kad pasākums tiks īstenots?
No 2017. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

Kā pieteikties pasākumam?
Elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā - Elektroniskie pakalpojumi.
Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti - personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte)
Reģistrējoties skolēnam jāizvēlas tas reģions, kurā viņš vēlas strādāt vasaras brīvlaikā!


Īpaši vēršam uzmanību, ka reģistrāciju šogad uzsāksim pakāpeniski:

 • 2017. gada 8. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē:

   
  Baltinavas novads Balvu filiāle Latgales reģions
  Balvu novads
  Rugāju novads
  Viļakas novads
     
  Daugavpils pilsēta Daugavpils filiāle
  Daugavpils novads
  Ilūkstes novads
     
  Krāslavas novads Krāslavas filiāle
  Dagdas novads
     
  Ludzas novads Ludzas filiāle
  Ciblas novads
  Kārsavas novads
  Zilupes novads
     
  Aglonas novads Preiļu filiāle
  Līvānu novads
  Preiļu novads
  Riebiņu novads
  Vārkavas novads
     
  Rēzeknes pilsēta Rēzeknes filiāle
  Rēzeknes novads
  Viļānu novads
   
 • 2017. gada 9. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Zemgalē:

  Novads Filiāle Reģions
  Pļaviņu novads Aizkraukles filiāle Zemgales reģions
  Kokneses novads
  Skrīveru novads
  Aizkraukles novads
  Jaunjelgavas novads
  Neretas novads
     
  Bauskas novads Bauskas filiāle
  Iecavas novads
  Rundāles novads
  Vecumnieku novads
     
  Auces novads Dobeles filiāle
  Tērvetes novads
  Dobeles novads
     
  Jelgavas pilsēta Jelgavas filiāle
  Jelgavas novads
  Ozolnieku novads
     
  Jēkabpils pilsēta Jēkabpils filiāle
  Jēkabpils novads
  Aknīstes novads
  Krustpils novads
  Salas novads
  Viesītes novads
   

   

 • 2017. gada 10. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē:

  Novads Filiāle Reģions
  Kuldīgas novads Kuldīgas filiāle Kurzemes reģions
  Skrundas novads
  Alsungas novads
     
  Liepājas pilsēta Liepājas filiāle
  Durbes novads
  Grobiņas novads
  Pāvilostas novads
  Aizputes novads
  Vaiņodes novads
  Priekules novads
  Nīcas novads
  Rucavas novads
     
  Saldus novads Saldus filiāle
  Brocēnu novads
     
  Talsu novads Talsu filiāle
  Rojas novads
  Dundagas novads
  Mērsraga novads
     
  Ventspils pilsēta Ventspils filiāle
  Ventspils novads
   

   

 • 2017. gada 11. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Vidzemē:

  Novads Filiāle Reģions
  Alūksnes novads Alūksnes filiāle Vidzemes reģions
  Apes novads
     
  Amatas novads Cēsu filiāle
  Cēsu novads
  Jaunpiebalgas novads
  Līgatnes novads
  Pārgaujas novads
  Priekuļu novads
  Raunas novads
  Vecpiebalgas novads
     
  Gulbenes novads Gulbenes filiāle
     
  Madonas novads Madonas filiāle
  Cesvaines novads
  Ērgļu novads
  Lubānas novads
  Varakļānu novads
     
  Smiltenes novads Valkas filiāle
  Strenču novads
  Valkas novads
     
  Valmieras pilsēta Valmieras filiāle
  Burtnieku novads
  Kocēnu novads
  Mazsalacas novads
  Naukšēnu novads
  Rūjienas novads
  Beverīnas novads
   

   

 • 2017. gada 12. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā:

  Novads Filiāle Reģions
  Jūrmalas pilsēta Jūrmalas filiāle Rīgas reģions
     
  Limbažu novads Limbažu filiāle
  Salacgrīvas novads
  Alojas novads
     
  Ogres novads Ogres filiāle
  Lielvārdes novads
  Ķeguma novads
  Ikšķiles novads
     
  Rīgas pilsēta Rīgas reģionālā filiāle
  Ādažu novads
  Babītes novads
  Baldones novads
  Garkalnes novads
  Ķekavas novads
  Mārupes novads
  Olaines novads
  Ropažu novads
  Salaspils novads
  Stopiņu novads
     
  Carnikavas novads Siguldas filiāle
  Inčukalna novads
  Krimuldas novads
  Mālpils novads
  Saulkrastu novads
  Sējas novads
  Siguldas novads
     
  Tukuma novads Tukuma filiāle
  Kandavas novads
  Engures novads
  Jaunpils novads
   

   


Reģistrēties būs iespējams līdz 2017. gada 17. augustam, tādējādi visi skolēni, kas vēlēsies piereģistrēties dalībai pasākumā, to varēs izdarīt. Bet atgādinām, ka reģistrēšanās negarantē iesaisti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā! Skolēns var reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu!

 

Kā pasākums tiks īstenots?
Pasākuma laikā skolēnam būs iespēja strādāt darba devēja piedāvātajā darba vietā.


NVA mājas lapā tiks publicēta informācija par apstiprinātājām darba vietām un atlasēm skolēnu vasaras nodarbinātībai.


Ja skolēns ir vienojies ar konkrētu darba devēju par darbu vasaras brīvlaikā, tad NVA filiāles darbinieks sazināsies ar skolēnu uz norādīto kontaktinformāciju un aicinās skolēnu saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.


Ja skolēns un darba devējs nebūs vienojušies par darba vietu, attiecīgā NVA filiāle sazināsies ar skolēnu, lai informētu par vakantajām vietām un atlases laiku pie darba devēja.


Ja darba devējs izvēlēsies skolēnu darbam piedāvātajā darba vietā, skolēns tiks aicināts saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.


Uz atlasi jāņem līdz:
 • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • sagatavots CV.

Skolēns, kurš noslēgs darba līgumu ar darba devēju, saņems:
 • darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380.00 euro;
 • darba vadītāja atblstu, kurš vada darbu ne vairāk kā 10 skolēniem;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm), bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā vienam skolēnam.

Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (jāuzrāda NVA filiālē, saņemot norīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.).

 

Kāds ir skolēna darba laiks?

 • Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
 • Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.


Ja rodas papildu jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu - NVA filiāļu kontaktpersonas.

 

Informācija par darba vietām
skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā


Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Aizkraukles filiālē (22.05.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Maxima Latvija SIA Jaunākais pārdevēja palīgs 12 Maxima Latvija SIA Jaunākais pārdevēja palīgs 5
Pļaviņu novada dome Palīgstrādnieks 5 Vecsiljāņi SIA Palīgstrādnieks 9
Kopā: 17 Kioska pārdevējs 3
STEP Trans SIA Transporta dispečers 2
Neretas novada pašvaldība Palīgstrādnieks 4
Jaunjelgavas novada dome Labiekārtošanas strādnieks 12
IMIga SIA Pavāra palīgs 3
Pakavs SIA Noliktavas strādnieks 6
Skrīveru novada pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes centrs ""Ziedugravas"" Asistents personām ar invaliditāti 6
Skrīveru novada dome, Dienas aprūpes centrs Sociālais audzinātājs 2
Aizkraukles novada pašvaldība Apstādījumu kopējs 1
Palīgstrādnieks 6                                                                  
Reģistrētājs 1
Ragāres ZS Palīgstrādnieks 8
Super-Selection SIA Pārdevēja palīgs 2
Kopā: 70
NVA Aizkraukles filiāles nodarbinātības organizatore Astrīda Padoma
Kontaktinformācija: 65124255
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Alūksnes filiālē ( 27.04.2017.), saraksts precizēts 19.05.2017.
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Apes novada dome Tūrisma organizators 3 Alūksnes novada pašvaldība Tūrisma informācijas konsultants 5
Palīgstrādnieks 3 SIA Apkārt pasaulei Ceļojumu konsultants 1
Alūksnes novada pašvaldība Palīgstrādnieks 9 SIA Maxima Latvija Jaunākais pārdevēja palīgs 1
SIA Maxima Latvija Jaunākais pārdevēja palīgs 4 ZS Plešulauzi Palīgstrādnieks 1
SIA UNTI Virtuves darbinieks 1 IK K.I.G. Sezonas lauksaimniecības strādnieks 2
Alūksnes novada muzejs Klientu apkalpošanas speciālists 3 SIA Benevilla Virtuves darbinieks 1
ZS Kadiķi M.A. Lauksaimniecības palīgstrādnieks 1 SIA Ainavas ALG Labiekārtošanas darbu strādnieks 1
SIA Jaunozoli AVP Virtuves darbinieks 4 PII Pienenīte Pirmskolas skolotāja palīgs 2
Kopā: 28 ZS Baloži Palīgstrādnieks 1
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs Jaunatnes darbinieks 3
ZS Kadiķi M.A. Lauksaimniecības palīgstrādnieks 3
SIA Lauku apgāds un meliorācija Pārdevēja palīgs 3
Alūksnes novada vidusskola Sētnieks 3
Kopā: 27
NVA Alūksnes filiāles nodarbinātības organizators Anita Muratova
Kontaktinformācija: 64381013
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Balvu filiālē (24.04.2017)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA BALVU VADUGUNS Iespieddarbu maketētājs 1 Kopā: 0
Reklāmas aģents 1
Viļakas novada dome Palīgstrādnieks 5
SIA "LIEPAS Z" Ceļu būves palīgstrādnieks 1
ĢĀP Svetlana Semjonova Ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators 1
ZS "Birzstaliņas" Palīgstrādnieks 1
SIA "AMISA" Palīgstrādnieks 1
Balvu novada pašvaldība Palīgstrādnieks 7
Aukļa palīgs 10
SIA "Safronovkas ogas" Apstādījumu kopējs 30
Kopā: 58
NVA filiāles nodarbinātības organizatore Olga Voiciša
Kontaktinformācija: 28366820, 64507263
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Bauskas filiālē (17.05.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA "Serviss DL" Palīgstrādnieks 4 SIA "Brands" Ceļu būves palīgstrādnieks 1
Bauskas novada administrācija Gadījuma darbu strādnieks 28 SIA "Bauskas sadzives pakalpojumi Palīgstrādnieks 9
Vecumnieku novada doma Gadījuma darbu strādnieks 10 SIA "Vides serviss" Palīgstrādnieks 17
Kopā: 42 Gailīšu pagasta pārvalde Sētnieks 9
SIA "MI" Viesmīlis 2
Bauskas novada administrācija Gadījuma darbu strādnieks 2
SIA Kommats Viesmīlis 1
Preču/ ielas tirgotājs 1
SIA Velosēta Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 1
SIA Maxima ( Iecava) Pārdevēja palīgs 4
SIA Reval R Grāmatveža palīgs 3                                                                  
SIA Kores L Viesmīlis 2
SIA Bauskas būvnieks un Co Krāvējs ( roku darbs) 1
SIA "Agitis" Virtuves darbinieks 4
Palīgstrādnieks 1
SIA "GK jumti" Palīgstrādnieks 1
SIA "Serviss DL" Palīgstrādnieks 2
Vecumnieku novada doma Gadījuma darbu strādnieks 18
ZS Vītoli (Vecumnieki) Virtuves darbinieks 3
Kopā: 82
NVA Bauskas filiāles nodarbinātības organizatore Diāna Dēliņa
Kontaktinformācija: 63960631
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Cēsu filiālē (16.05.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA Maxima Latvija Jaunākais pārdevēja palīgs 3 SIA Maxima Latvija Jaunākais pārdevēja palīgs 3
SIA Pelēkais Kardināls Viesmīlis 3 SIA Euroindex Solārija darbinieks 2
Nodibinājums Rauna evanģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs struktūrvienība Pansijas Rauna Labiekārtošanas strādnieks 6 Jaunpiebalgas novada dome Labiekārtošanas strādnieks 28
Saimnieciskās darbības veicējs Aigars Rakulis Laukstrādnieks 2 Līgatnes novada dome Skolotāja palīgs 20
Kopā: 14 Palīgstrādnieks 10
Amatas novada pašvaldība Palīgstrādnieks 30
Raunas novada dome Labiekārtošanas strādnieks 14
SIA 3X9 zālītes Laukstrādnieks 3
SIA Jurģis Pārdevēja palīgs 2
ZS Vējiņi Tūrisma organizators 3
Saimnieciskās darbības veicējs Aigars Rakulis Laukstrādnieks 4
APP Agroresursu un ekonomikas institūts Sezonas lauksaimniecības strādnieks 2
Kopā: 121
NVA Cēsu filiāles nodarbinātības organizatore Iveta Purmale
Kontaktinformācija: 64127773
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Daugavpils filiālē (21.04.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Daugavpils pilsētas dome palīgstrādnieks 126 SIA Maxima Latvija jaunākais pārdevēja palīgs 3
SIA BUILDER INDUSTRY palīgstrādnieks 1 Demenes pagasta pārvalde auklis 4
Kopā: 127 SIA Axon Cable kompozīto ražojumu montieris 20
noliktavas darbinieks 6
kontrolieris 2
personāla uzskaites darbinieks 2
palīgstrādnieks 1
Līksnas pagasta pārvalde palīgstrādnieks 6
SIA BM INDUSTRIAL apkopējs 1
SIA Daugavpils reģionālā slimnīca apkopējs 69
Medumu pagasta pārvalde palīgstrādnieks 12
SIA GAS SERVISS lietvedības sekretārs 1
Biedrība Silenes stariņi dārzkopis 2
remontstrādnieks 1
SIA BUILDER INDUSTRY palīgstrādnieks 2
SIA APLENTY pārdevēja palīgs 2
SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums palīgstrādnieks 2
grāmatveža palīgs 1
sekretārs 1
arhivārs 1
SIA Latinsoft skolotāja palīgs 18
Ilūkstes novada dome labiekārtošanas strādnieks 30
Kopā: 187
NVA Daugavpils filiāles nodarbinātības organizatore Vija Ļipinska
Kontaktinformācija: 65434561
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Dobeles filiālē (21.04.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
ZS RŪĶĪŠU TĒJA sezonas lauksaimniecības strādnieks 25 SIA LLU MPS Vecauce ekskursiju gids 10
sezonas lauksaimniecības trādnieks
virtuves darbinieks
laukstrādnieks
Maxima Latvija SIA jaunākais pārdevēja palīgs 6 Auces PII Pīlādzītis skolotāja palīgs 2
ZS Dārzi  sezonas strādnieks 15 SIA Bēnes PB apkopējs; iesaiņotājs (maizes) 3
Kopā: 46 Apses zemnieku saimniecība Liepas dārzkopis; laukstrādnieks 14
SIA Baltic candles  palīgstrādnieks 6
SIA Sangle  apkopējs 1
Biedrība Tērvetes meža izglītības centrs tūrisma gids (palīgs) 2
SIA RERO serviss pārdevēja palīgs 1
Kopā: 39
NVA Dobeles filiāles nodarbinātības organizatore Aija Prikule
Kontaktinformācija: 63721565; 22021229
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Gulbenes filiālē (21.04.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
ZEM PĻAVNIEKI Palīgstrādnieks 6 SIA Arka pārdevēja palīgs 2
Kopā: 6 lauksaimniecības palīgstrādnieks 1
istabenis 2
SIA Maxima Latvija jaunākais pārdevēja palīgs 5
SIA S.Mednes SIA Santa pārdvēja palīgs 2
Gulbenes novada dome auklis 6
palīgstrādnieks 7
sociālo mediju speciālists 1
kultūras pasākumu organizators 3
projektu asistents 2
konferenču un pasākumu organizators 6
SIA A.S.I.M. viesmīļa palīgs 3
SIA AP Kaudzītes palīgstrādnieks 3
SIA Pie kļavām pārdvēja palīgs 2
SIA Revoltechno automehāniķa palīgs 2
SIA SLB palīgstrādnieks 1
SIA Rūcis palīgstrādnieks 2
SIA Sintija-S administrators 1
SIA Tirzas oga siltumnīcas strādnieks 3
SIA Māra 93 jaunākais pārdvēja palīgs 2
Kopā: 56
NVA Gulbenes filiāles nodarbinātības organizators, Sandra Cīrule
Kontaktinformācija: 29473296, 20243381, 64471445
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Jēkabpils filiālē (28.04.2017.g.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA "Laumiņas" Saimniecības strādnieks 1 Krustpils novada pašvaldība Palīgstrādnieks 45
Z/S "Bērzi" Sezonas lauksaimniecības strādnieks 8 IK "Bīriņi L.S." Virtuves darbinieks 1
IU "Sūknis" Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 2 Viesītes novada pašvaldība Labiekārtošanas darbu strādnieks 4
SIA "Trimaļnīki" Dārznieks 17 Jēkabpils pilsētas pašvaldība Sezonas strādnieks Eksponātu uzraugs 40
Kopā: 28 SIA "PAKAVS" Noliktavas strādnieks 2
SIA "Trimaļnīki" Dārznieks 1
NVA Jēkabpilsfiliāles nodarbinātības organizators Marina Belova Kopā: 93
Kontaktinformācija: 65236655,26176873
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Jūrmalas filiālē (09.05.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA Jūrmalas promenāde Viesmīļa palīgs 11 SIA Nekustamie īpašumi ‘’Kurši’’ Viesmīlības pakalpojumu speciālists 1
AS Fēnikss Ātrās ēdināšanas strādnieks 9 SIA Jūrmalas promenāde Viesmīļa palīgs 1
preču iznēsātājs 3 SIA REDBUS Pavāra palīgs 4
Tirdzniecības zāles darbinieks 12 SIA SID Jūrmala Virtuves darbinieks 2
SIA LM Jūrmala Pārdevēja palīgs 16 uzskaites operators 2
SIA REDBUS Pavāra palīgs 18 Kopā: 10
SIA SID Jūrmala Virtuves darbinieks 4
uzskaites operators 1
SIA SALRO Viesmīlis 14
Preču ielas pārdevējs 12
Kopā: 100
NVA Jūrmalas filiāles nodarbinātības organizatore Inga Gulbe
Kontaktinformācija: 67760227
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Jelgavas filiālē (27.04.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs 6 SIA DAGU Pārdevēja palīgs 1
Jelgavas novada pašvaldība Palīgstrādnieks 4 SIA EMSI-auto Pārdevēja palīgs 2
Skolotāja palīgs 6 SIA MAXIMA Latvija Pārdevēja palīgs 5
Pavāra palīgs 4 Jelgavas novada pašvaldība Palīgstrādnieks 30
A/S Jelgavas dzirnavas Palīgstrādnieks 6 Skolotāja palīgs 7
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Rotaļa Palīgstrādnieks 5 SIA Pils LVA Restauratora asistents 2
SIA “Jelgavas tipogrāfija” Iespieddarbu apstrādes speciālists 5 SIA Evarista Grāmatveža palīgs 1
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Kultūra Palīgstrādnieks 10 SIA Berķenes muiža Saimniecības strādnieks 3
SIA Mītavas Elektra Palīgstrādnieks 1 A/S Jelgavas dzirnavas Palīgstrādnieks 3
SIA Mārksmens Preču izvietotājs 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Kultūra Palīgstrādnieks 2
Ozolnieku novada dome Palīgstrādnieks 14 SIA Mītavas Elektra Skolotāja palīgs 1
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Gaismiņa Skolotāja palīgs 2 SIA Mārksmens Preču izvietotājs 5
SIA RIKD Administrators 1 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Gaismiņa Skolotāja palīgs 1
LPKS LATRAPS palīgstrādnieks 2 SIA Saules bērnu dārzs Skolotāja palīgs 1
SIA Viktorija B trauku mazgātājs 6 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Vārpiņa Palīgstrādnieks 1
bufetes pārdevējs 4 SIA RIKD Administrators 1
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas bērnu un jauniešu centrs Junda palīgstrādnieks 10 SIA Jelgavas tipogrāfija Iespieddarbu apstrādes speciālists 5
SIA Regīna-S palīgstrādnieks 3 LPKS LATRAPS palīgstrādnieks 14
SIA Kiwi Cosmetiks noliktavas darbinieks 4 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Vārpiņa Skolotāja palīgs 4
SIA Bambino atrakcijas palīgstrādnieks 21 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Lācītis Skolotāja palīgs 3
kasieris operators 3 SIA Viktorija B trauku mazgātājs 6
SIA Gartens apstādījumu strādnieks 7 bufetes pārdevējs 2
Kopā: 125 SIA DANAJA preču izvietotājs 1
SIA MNL pārdevēja palīgs 1
SIA Timermaņa foto pārdevēja palīgs 3
SIA Kiwi Cosmetiks noliktavas darbinieks 2
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Rotaļa palīgstrādnieks 1
Kopā: 108
NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības organizators Dzintra Ozola
Kontaktinformācija: tel. 25685337
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Krāslavas filiālē (21.04.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Z/S Kurmīši lauksaimniecības
 palīgstrādnieks
15 SIA Celmeni ASK remontatslēdznieks 2
Kopā: 15 Dagdas novada pašvaldība labiekārtošanas
 strādnieks
12
apkopējs 2
sētnieks 3
skolotāja palīgs 2
dārzniecības strādnieks 5
SIA Amatmeistars-LE pārdevējs konsultants 2
Krāslavas novada
 Indras pagasta pārvalde
labiekārtošanas strādnieks 6
SIA IV Plus audumu komplektētājs 1
SIA Rete mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 2
SIA Nemo šūšanas iekārtu operators 3
palīgstrādnieks 4
Krāslavas novada
 Kalniešu pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 3                                                                  
Kopā: 47
NVA Krāslavas filiāles nodarbinātības organizatore Olga Moiseja
Kontaktinformācija: 65622102
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros:
Apstiprināto darba vietu saraksts NVA Kuldīgas filiālē (18.05.2017.)
Vakantās darba vietas* Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā*
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA Propeller foodie pavāra palīgs 5  
Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs
virtuves darbinieks 6
viesmīlis 5 sezonas lauksaimniecības strādnieks 10
SIA Exquisito virtuves darbinieks 6 IK Petūnija pavāra palīgs 4
Kuldīgas novada Īvandes
 pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 2 ZS Gudenieku pagasta A.Bieranda Akmeņkalni sezonas
lauksaimniecības strādnieks
3
SIA Lakebur istabenis 2 SIA Hotel Virkas muiža sezonas strādnieks 3
Kuldīgas novada Turlavas
 pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 6 administratora palīgs 6
Kopā: 26 SIA Lakebur istabenis 1
palīgstrādnieks 1
ZS R.Kormes Kurmāles pagasta Taurkalni laukstrādnieks 1
ZS Liepājas rajona Kazdangas pagasta Jaunkalni
 lauksaimniecības palīgstrādnieks
9
SIA Skrundas komunālā saimniecība palīgstrādnieks 1
ZS Snēpeles pagasta Smaidas lauksaimniecības palīgstrādnieks 1
ZS Rumbas pagasta Rugāti sezonas
 lauksaimniecības strādnieks
1
SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi namu apsaimniekotājs 2
Kuldīgas novada Gudenieku pagasta pārvalde palīgstrādnieks 3
PP Judīte Pole sezonas
 lauksaimniecības strādnieks
1
Kuldīgas novada Kurmāles
 pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 1
SIA Tīģerēns Petriks grāmatveža palīgs 1
Kuldīgas novada Padures pagasta pārvalde palīgstrādnieks 1
ZS Kabiles pagasts Rozbeķi laukstrādnieks 2
Kuldīgas novada Rumbas
 pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 2
Alsungas novada dome ekskursiju gids 3
Kopā: 63
NVA Kuldīgas filiāles (nodarbinātības organizators B. Romanovska)
Kontaktinformācija: (63350552,29338350)
*Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nebūs vienojušies ar konkrētu darba devēju
**Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā